Dolské západy

Opět parádní hra světla...

Západ Důl